Lista usług

Terapia Psychologiczna

Żeby zmieniło się nasze życie, musimy najpierw zmienić samych siebie!

Jeśli:

 • znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej,
 • straciłeś kogoś bliskiego i trudno Ci samodzielnie odnaleźć równowagę,
 • straciłeś sens życia,
 • żyjesz w stresie,
 • cierpisz z powodu lęku oraz fobii,
 • masz kłopoty ze snem,
 • potrzebujesz wsparcia i pomocy,
 • chcesz poradzić sobie ze swoimi emocjami,
 • doświadczasz trudności w relacji z innymi osobami (partnerem, rodziną),
 • szukasz możliwości zmiany,
 • doświadczasz problemów w pracy,
 • masz problemy ze zdrowiem,
 • doświadczasz problemów wychowawczych,

Zapraszamy Cię na terapię indywidualną lub terapię par lub systemową terapię rodzin.

Oferujemy:

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacja ma na celu wstępne rozpoznanie problemu, doradztwo i propozycję dalszego działania w kierunku rozwiązania. Dodatkowo konsultacje zawierają w sobie elementy psychoedukacji pozwalającej zrozumieć pewne mechanizmy i poprawić radzenie sobie z problemem w przyszłości.

TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ DLA DOROSŁYCH

Terapia indywidualna opiera się na relacji terapeutycznej jednego terapeuty z klientem. Terapia realizowana jest w podejściu systemowym lub poznawczo-behawioralnym lub w psychodynamicznym. 

Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj z częstotliwością raz na dwa tygodnie lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z klientem. Sesja trwa 50 minut.

TERAPIĘ PAR

Psychoterapia par prowadzona jest w podejściu systemowym. Zazwyczaj realizowana jest w koterapii (praca dwojga terapeutów). Praca terapeutyczna skoncentrowana na relacji pomiędzy parą i podniesieniu poziomu satysfakcji obojga osób z istniejącego związku.

Sesje terapeutyczne zazwyczaj odbywają się z częstotliwością raz na dwa tygodnie lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z parą. Sesja trwa 60 minut.

TERAPIĘ RODZIN

Psychoterapia rodziny prowadzona jest w podejściu systemowym. Zawsze realizowana jest w koterapii (praca dwojga terapeutów). Praca terapeutyczna skoncentrowana na relacji pomiędzy członkami rodziny i podniesieniu poziomu satysfakcji i zadowolenia z funkcjonowania w rodzinie poszczególnych jej członków.

Sesje terapeutyczne zazwyczaj odbywają się z częstotliwością raz na dwa tygodnie lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z rodziną. Sesja trwa 60 minut.

TERAPIĘ GRUPOWĄ

Jest alternatywą dla psychoterapii indywidualnej. Założeniem psychoterapii grupowej jest fakt, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Zachodzące interakcje między uczestnikami w grupie odzwierciedlają funkcjonowanie w relacjach w życiu codziennym, dzięki czemu uczestnicy grupy w bezpiecznych warunkach mogą lepiej poznać siebie, zrozumieć źródło swoich problemów, poprawić jakość swojego funkcjonowania. 

Sesje terapii grupowej odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych i trwają od 17.00 do 20.00.

powrót